Apartamente

Lista documentelor necesare pentru evaluare:

    • Numele şi prenumele beneficiarului a serviciilor de evaluare, contacte telefonice, codul personal, seria,  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinul de identitate.
    • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă, certificat de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
    • Extras din Registrul bunurilor imobile
    • Planul construcţie în întregime şi Planul pe nivele

 

Termenul de efectuare a raportului de evaluare: 1-2 zile lucrătoare din momentul inspectării bunului.