Case de locuit individuale

Lista documentelor necesare pentru evaluare:

  • Numele şi prenumele beneficiarului, contacte telefonice, codul personal, seria,  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinul de identitate
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra construcţiei (contract de vânzare-cumpărare, contractul de arendă, certificat de privatizare)
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei comerciale (contract de vânzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă)
  • Extras din Registrul bunurilor imobile
  • Planul construcţiei în întregime şi Planul pe nivele
  • Planul cadastral al lotului de teren

 

Termenul de efectuare a raportului de evaluare: 1-2 zile lucrătoare din momentul inspectării bunului.