BEI - Filierea vinului

BEI Filiere du VinProgramul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a soluţiona vulnerabilităţile structurale din industria vinicolă a Moldovei.

Beneficiarii

Agenţii economici de orice formă organizatorico–juridică, care sunt înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care se încadrează în următoarele grupe:

 • Procesatori de struguri (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice şi produc struguri (soiuri tehnice) materie primă şi vin în vrac);
 • Întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor  şi producerea vinului în vrac);
 • Întreprinderi vinicole (tratarea vinului (materie primă) şi îmbutelierea);
 • Întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere;
 • Întreprinderi viticole (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice şi produc struguri materie primă );
 • Întreprinderi pepiniere (producători de material săditor viticol);
 • Laboratoare de control a calității vinului;
 • Instituții de învățământ cu profil vitivinicol;
 • Întreprinderi din sectoarele conexe (producători de ambalaj pentru îmbutelierea vinului; producători de etichete, capsule, dopuri etc).
Activități / Proiecte eligibile

Un proiect investițional în condițiile Programului reprezintă o agregare a investițiilor în active materiale și nemateriale efectuate de către un beneficiar potențial începând din data de 31.03.2010 (cel mult trei ani de la efectuarea investiției) și cele care urmează a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului investițional și POT FI FORMATE din următoarele articole investiționale, după cum urmează:

 • Active materiale și nemateriale pe termen lung și mediu (utilaj pentru procesarea primară a strugurilor, producerea, filtrarea, maturarea și păstrarea vinului, ambalarea producției finite);
 • Reparația capitală și reconstrucția secțiilor de prelucrare primară a strugurilor, a halelor de producere, a depozitelor de păstrare a produselor finite, a serelor pentru producerea materialului săditor, etc.;
 • Restructurarea podgoriilor de la defrișarea plantației nesatisfăcătoare pînă la  plantarea viței de vie de soiuri tehnice;
 • Construcția cramelor și a caselor vinului, a depozitelor, clădirilor de producere, clădirilor auxiliare (păstrare a tehnicii viticole și uneltelor), etc.;
 • Procurarea tehnicii pentru lucru în vie (tractoare, combine cu accesoriile necesare, diverse unelte specializate);
 • Instalarea sistemelor de irigare și a sistemelor de protecție a podgoriilor;
 • Construcția sistemelor de purificare a apelor, construcția cazangeriilor și altor sisteme și clădiri auxiliare necesare bunei desfășurări a procesului de producere a vinului în cadrul vinăriilor;
 • Utilarea și modernizarea laboratoarelor în cadrul vinăriilor și pepinierelor.
Activități neeligibile
 • plantarea viței de vie soiuri de masă;
 • finanțarea procurării pământului agricol;
 • finanțarea taxelor recuperabile; 
 • procurarea producției gata pentru consum și/sau comerț;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale.
Condiții de finanțare

Condiţiile de finanţare ale proiectului se referă la:

 • 50% din suma proiectului va fi finanțată de către Program din sursele BEI;
 • 50% din suma proiectului poate fi finanțată de către Beneficiar (din resurse proprii, credite de la bănci şi împrumuturi de la instituții financiare nebancare, granturi obținute de la donatori, ş.a.).
Suma împrumutului
 • 5 mln EUR pentru reutilarea întreprinderii;
 • 2 mln EUR pentru restructurarea podgoriilor;
 • 600 mii EUR pentru finanțarea mijloacelor circulante pe termen mediu şi lung (la mijloacele circulante termenul maxim de finanțare - 5 ani, perioada de grație – 2 ani);
 • minimum 25 mii EUR pentru orice activitate vitivinicolă;
 • 10 mii EUR pentru plantarea unui hectar de viță de vie;
 • 1000 EUR pentru defrişarea unui hectar de viță de vie.
Termenul împrumutului Până la 10 ani.
Perioada de grație Până la 4 ani.
Mijloace circulante Până la 600 mii EUR pentru finanţarea mijloacelor circulante pe termen mediu şi lung.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se stabileşte de unitatea de implementare a programului şi DLC, aceasta fiind suplimentată cu o marjă bancară.

La etapa actuală rata dobânzii stabilită de DLC și ajustată cu marja banxcară constituie: EUR 5,0% -6,0% (în dependență de bancă)

Instituțiile financiare participante
 • B.C.„Mobiasbancă" S.A.
 • B.C.„Energbank" S.A
 • B.C.„ProCreditBank" S.A
 • B.C.„Comerțbank" S. A.
Facilități fiscale Cota ZERO a TVA se va aplica de către furnizorii autohtoni (subiecți ai impunerii cu TVA) pentru livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor precum şi la importul acestora în cadrul implementării Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova.
Avantajele principale ale Programului
 • Termenul de creditare îndelungat şi perioada mare de grație;
 • Sume investiționale mari alocate pentru implementarea unui sub-proiect;
 • Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investițional acceptat în cadrul Programului;
 • Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul țării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectului investițional.