IFAD

logo ifadFondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD),este o agenţie specializată a Naţiunilor Unite, fondată în 1977 ca un organism internaţional financiar multilateral, dedicat eradicării sărăciei şi dezvoltării economice în mediul rural al ţărilor în curs de dezvoltare.

Republica Moldova a aderat la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în anul 1996, ulterior implementând următoarele programe:

 1. FIDA I - Programul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici;
 2. FIDA II PRA - Programul de Revitalizare a Agriculturii;
 3. FIDA III PDAR - Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale;
 4. FIDA IV SFRM - Programul Servicii Financiare Rurale şi Marketing;
 5. FIDA V SFRDBA  - Programul Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol;
 6. FIDA VI PRRECI - Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă.

Odată cu lansarea Primului Proiect IFAD în Moldova, a fost creată Unitatea pentru Implementarea Proiectului (UIP) cu amplasarea în edificiul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), care a fost împuternicită cu autoritatea deplină asupra administrării şi coordonării proiectului. În anul 2005 UIP a fost reorganizată în Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (CPIU-IFAD).

Programul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (FIDA I)
Descrierea proiectului

Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici a fost primul proiect IFAD în Republica Moldova, în sumă totală de 8,0 ml USD şi a fost lansat în anul 2001, având o perioadă de implementare de până la 31 decembrie 2005.

Scopul principal al proiectului FIDA 1 a fost de a facilita accesul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la credite pe termen mediu şi lung şi a cuprins arealul naţional, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Beneficiari

Beneficiari ai acestui proiect pot fi IMM-urile cu profil agricol sau de producere, cu orice formă organizatorico-juridică şi care corespund următoarelor criterii:

 • Numărul mediu scriptic anual de salariaţi nu depăşeşte 249 persoane;
 • Suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor nu depăşeşte 50 ml lei;
 • Vor participa la finanţarea proiectului înaintat cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale cu nu mai puţin decât 10% din costul total al investiţiei;
 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
 • Au un capital social totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard.
Activități eligibile
 • plantarea viilor şi livezilor;
 • producerea, prelucrarea, ambalarea produselor agricole;
 • colectarea /păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare;
 • dezvoltarea efectivului de animale şi păsări;
 • alte tipuri de activităţi cu profil agricol.
Activități neeligibile
 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata taxelor şi impozitelor;
 • Procurarea sau arenda pământului;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice.
Suma împrumutului Până la 500 000 USD, echivalentul în MDL
Termenii de creditare
 • Termen mediu – până la 5 ani
 • Termen lung – până la 15 ani
Perioada de grație
 • Termen mediu – până la 2 ani
 • Termen lung – până la 5 ani
Mijloace circulante

Resursele directe din cadrul proiectului FIDA 1 sunt epuizate. Mijloacele financiare acordate pentru finanţarea activităţilor eligibile ale acestui proiect sunt acordate de Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Aceste mijloace financiare sunt resurse de refinanţare - credite acordate şi deja rambursate, total sau parţial. În acest sens, proiectul FIDA 1 DLC (sau refinanţare) poate finanţa mijloacele circulante până la 100% din valoarea creditului, în dependenţă de bancă. Iniţial, pentru finanţarea activelor circulante se prevedea o proporţie de 50%.

Contribuția proprie Obligatoriu minim 10% din valoarea investiţiei
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.

Instituții financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCredit Bank”S.A.
 • Moldcredit SRL
 • BC„Eurocreditbank”S.A.
 • Corporația de Finanțare Rurală
Continuitate În cadrul proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat la moment de Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.

 

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA II)

Descrierea proiectului

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii, cel de-al doilea proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în ianuarie 2006 cu o perioadă de implementare de 86 luni, cu termenul final de închidere luna martie 2013.

Scopul proiectului: de a contribui la eradicarea sărăciei în spaţiul rural prin revitalizarea agriculturii şi anume prin finanţarea sectorului agricol primar şi a activităţilor aferente agriculturii, astfel creând locuri noi de muncă şi generând venit pentru populaţia din spaţiul rural.

Beneficiari

Beneficiarii proiectului de finanţare FIDA 2 pot fi întreprinderile rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii:

 • Sunt înregistraţi şi activează în spaţiul rural (cu excepţia or. Bălţi şi Chişinău);
 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, cu capitalul statutar în totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Asigură o contribuţie proprie nu mai mică de 20% din costul total al investiţiei elucidate în planul de afaceri;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard.
Activități eligibile
 • reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor;
 • întreprinderile rurale de prelucrare a materiei prime agricole;
 • gospodăriile specializate în producerea lactatelor şi altor produse agricole;
 • întreprinderile care acordă servicii mecanizate agricole (arat, semănat etc.);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • centre de colectare a diferitor produse agricole;
 • servicii de depozitare şi păstrare a roadei;
 • ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi altor facilități săteşti;
 • facilitate de depozitare la rece a produselor (camere frigorifice);
 • alte tipuri de activităţi.
Activități neeligibile
 • re-finanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi impozitelor;
 • procurarea sau arenda pământului;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea pesticidelor;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • jocuri de noroc, case de restaurant, baruri;
 • comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • microbuze / activităţi de transportare a pasagerilor.
Suma  împrumutului  Suma maxima a împrumutului – până la 100 000 SUA. Suma maxima poate fi acordată unui singur antreprenor dacă în structura asociaților sunt cel puțin 2 persoane, şi 30 000 SUA dacă este un singur asociat.
Contribuția proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.
Termenul de creditare
 • Termen mediu – până la 7 ani;
 • Termen lung – până la 15 ani (pentru plantații multianuale), cu perioada de grație până la 3 ani.
Perioada de grație
 • Termen mediu – până la 3 ani;
 • Termen lung – până la 5 ani.
Dobânda

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.

Elementul de grant
 • 20% din suma iniţială a împrumutul pentru împrumuturile pe termen mediu;
 • 30% pentru împrumuturile pe termen lung;

Plățile împrumutului trebuie efectuate în termen, întârzieri admisibile nu mai mari de 5 zile.

Pentru obţinerea grantului sunt necesare condiţii suplimentare minime:

 • Credite pe termen mediu – termen minim de 4 ani şi graţie de minim 1 an;
 • Credite pe termen lung – termen minim 7 ani, graţie de minim 3 ani.
Instituții financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCredit Bank”S.A.
 • Moldcredit SRL
 • BC„Eurocreditbank”S.A.
Continuitate În cadrul proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat la moment de Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.

 

Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (FIDA III)

Descrierea proiectului

Programul de dezvoltare a Afacerilor Rurale, cel de-al treilea proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2006 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Purtând un caracter naţional, programul a fost implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun. Bălţi şi a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului.

Scopul proiectului este de a stimula creşterea agriculturii strategice şi activităţilor rurale de afaceri în care Republica Moldova are un avantaj comparativ astfel asigurând o creştere durabilă a veniturilor populaţiei sărace din zonele rurale şi oraşele mici din Republica Moldova.

Ca activităţi principale în cadru programului IFAD III s-a stabilit acordarea împrumuturilor pentru finanțarea întreprinderilor din mediu rural, precum şi acordarea granturilor competitive pentru finanțarea construcției obiectelor de infrastructură economică, beneficiarii fiind întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în mediu rural, având orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată.

Beneficiari

Beneficiari pentru serviciile financiare sunt întreprinderile rurale de orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii:

 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • Vor satisface nivelul Indicatorului de Multiplicare a Lanţului Valoric (IMLV) stabilit în cadrul Programului;
 • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
 • Vor participa la finanţarea proiectului înaintat cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale cu nu mai puţin de 20% din valoarea totală a investiţiei.
Activități eligibile

În scopul participării întreprinderilor în cadrul proiectului FIDA 3, prioritate se va acorda finanţării activităţilor generatoare de locuri de muncă şi a veniturilor populaţiei şi activităţile ce vor genera un nivel înalt al Indicatorului de Multiplicare a Lanţului Valoric (IMLV), inclusiv:

 • plantarea viilor şi livezilor;
 • producerea, prelucrarea, ambalarea produselor agricole;
 • colectarea /păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • dezvoltarea efectivului de animale şi păsări;
 • alte tipuri de activităţi cu profil agricol şi neagricol din zona rurală.
Activități neeligibile
 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata impozitelor;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea sau arendarea pământului;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri;
 • Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase
 • Microbuze / activităţi de transportare a pasagerilor.
Suma împrumutului Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL
Termenul de creditare Termenul de creditare este cuprins între 5-15 ani.
Perioada de grație Pentru finanţarea activităţilor eligibile, perioada de graţie poate fi de până la 5 ani, fiind dependentă de perioada de finanţare a activităţii.
Mijloace circulante Majorarea capitalului circulant este o componentă a proiectului FIDA 3, iar pentru finanţarea lor se atribuie o proporţie de până la 25% din valoarea creditului solicitată.
Contribuție proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.

Instituțiile financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCreditBank”S.A.
 • Moldcredit SRL
 • BC„Eurocreditbank”S.A.
Continuitate În cadrul proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat la moment de Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.

 

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)

Descrierea proiectului

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing, cel de-al patrulea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în februarie 2009 cu o perioadă de implementare de 60 luni, cu termenul final de închidere 2014.

Scopul proiectului fiind reducerea sărăciei în mediul rural din Republica Moldova, creând condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.
Beneficiari
 • gospodăriile mici comerciale, procesatori şi alte întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată şi încadrate în activităţile agricole;
 • micro-antreprenorii săraci, economic activi, membri ai AEÎ, care vor iniţia şi/sau dezvolta o afacere rurală, atât agricolă, cât şi neagricolă care vor genera venit;
 • grupuri de interes a fermierilor, asociaţii oficiale de producători, alte asociaţii, autorităţile locale.
Activități eligibile Proiectului FIDA 4 SFRM cuprind 3 domenii principale de activitate:-   înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă - de-vie (struguri de masă) şi livezilor;-   înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor livezilor;-   producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă);2) Horticultura - în special legumicultura - Finanţarea activităţilor ce ţin de cultivarea legumelor în sere sau în spaţiu deschis, inclusiv:-   servicii mecanizate aferente dezvoltării horticulturii;-   construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;-   dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru dezvoltarea horticulturii;3) Activităţile de procesare, inclusiv:-   păstrarea şi ambalarea produselor horticole (legume, fructe, pomuşoare);-   depozitarea şi păstrarea la rece a produselor horticole;-   procesarea produselor horticole;-   ambalarea/transportarea produselor horticole;-   construcţia/restabilirea facilităţilor de păstrare a produselor horticole.
Activități neeligibile
 • întreprinderi ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;
 • întreprinderi mixte, cu capital străin;
 • producerea/prelucrarea cerealelor;
 • producerea/prelucrarea cărnii şi produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor;
 • piscicultura;
 • construcţia caselor de locuit;
 • apicultura;
 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata impozitelor;
 • procurarea sau arendarea pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri;
 • comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;-
 • microbuze/ activităţi de transportare a pasagerilor.
Suma  împrumutului 
 • 50 000 USD – pentru pomicultură, viticultură şi horticultură;
 • 150 000 USD – pentru activitățile de procesare.
Contribuție proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.
Termenul de acordare şi perioada de grație Horticultura: până la 5 ani, cu o perioada de grație până la 2 ani;Activitățile de procesare: până la 7 ani, perioada de grație până la 3 ani;Plantațiile multianuale: până la 8 ani, perioada de grație până la 4 ani.
Dobânda

Dobânda este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.
Contribuția instituției financiare

Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 15% din suma totală a creditului solicitată. Contribuția Instituției Financiare se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant.

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 15% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare Instituție Financiară şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.
Instituții financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCreditBank”S.A.
 • Moldcredit SRL
 • BC„Eurocreditbank”S.A.
 • Corporația de Finanțare Rurală
Continuitate În cadrul proiectului a fost creat Fondul Circulant de Creditare, administrat la moment de Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului sunt utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului.

 

Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (FIDA V)

Descrierea proiectului

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol, cel de-al cincilea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2011 cu o perioadă de implementare de 60 luni, cu termenul final de închidere 2016.

Proiectul FIDA 5 este o continuitate a proiectului FIDA 4, care mai include finanţarea activităţilor neeligibile în FIDA 4 (ex. creşterea animalelor) şi direcţii de activitate noi - finanţarea tinerilor antreprenori prin oferirea unor credite preferenţiale.

Beneficiari
 • gospodăriile mici comerciale, procesatori şi alte întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată şi încadrate în activităţile agricole;
 • tinerii săraci orientaţi comercial, care la momentul aplicării vor avea vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani;
 • micro-antreprenorii săraci, economic activi, membri ai AEÎ, care vor iniţia şi/sau dezvolta o afacere rurală, atât agricolă, cât şi neagricolă care vor genera venit;
 • grupuri de interes a fermierilor, asociaţii oficiale de producători, alte asociaţii, autorităţile locale.
Activități eligibile

Activităţile eligibile în cadrul proiectului cuprind toate activităţile agricole rurale generatoare de venit:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi în câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol şi viticol;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusive producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Sortarea, procesarea şi ambalare produselor agricole;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Construcţia serelor noi;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului agro-turistic).
Activități neeligibile
 • întreprinderile ce vor înregistra restanţe la plăţile scadente faţă de instituţiile financiar bancare sau datorii la bugetul public naţional;
 • întreprinderile ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;
 • întreprinderile ce au beneficiat sau are unul din fondatori /administratori beneficiar al PNAET, PARE 1+1, PASET 1, PASET 2;
 • ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic;
 • mixte, cu capital străin;
 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor;
 • construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mâna a doua (foste în exploatare);
 • producerea, recoltarea, păstrarea strugurilor de soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului;
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor a strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului;
 • portarea, procesarea şi ambalare strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi plantelor de amenajare a teritoriului.
Suma  împrumutului 
 • Pentru IMM - Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL sau EURO.
 • Pentru tinerii antreprenori - Până la 300 000 MDL. Creditul se eliberează doar în MDL.
Contribuție proprie

Pentru IMM - Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.

Pentru tinerii antreprenori - Participarea în cadrul proiectului este de minim 10% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.

Termenul de acordare
 • Activitățile de producere - până la 5 ani;
 • Activități de procesare şi plantații multianuale - până la 8 ani.
Perioada de grație
 • Activitățile de producere - până la 2 ani;
 • Activități de procesare şi plantații multianuale - până la 4 ani.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.

Contribuția instituției financiare

Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 15% din suma totală a creditului solicitat. Contribuția Instituției Financiare se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant.

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 15% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare Instituție Financiară şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Instituții financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCreditBank”S.A.
 • Moldcredit SRL
 • BC„Eurocreditbank”S.A.
 • Corporația de Finanțare Rurală
Continuitate Mijloacele fondului acumulate în rezultatul rambursării creditelor directe acordate în cadrul proiectului vor fi utilizate pentru a asigura finanțarea continuă a întreprinderilor agricole eligibile în cadrul Proiectului și vor fi administrate de Directoratul Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (FIDA VI)

Descrierea proiectului

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stânga Nistrului.

Buget programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) va constitui 26,08 mln USD.

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

-     de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice

-     de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile

-     de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

Componentele programului:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv prin:

 • Reziliență climatică prin agricultură conservativă
 • Dezvoltarea lanțului valoric incluziv

Vor fi acordate granturi pentru investițiile, care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice.

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților prin:

 • Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii
 • Finanțarea tinerilor antreprenori
 • Finanțarea micro antreprenorilor (membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut)

În cadrul acestei componente vor fi oferite credite preferențiale (inclusiv granturi) pentru finanțarea investițiilor agricole.

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea  veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

Întreprinderilor mici şi mijlocii
Beneficiari
 • agenţi economici de orice formă organizatorico-juridica ce sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zona rurală, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi;
 • care corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM: au un număr mediu scriptic
 • anual de salariaţi ≤249 persoane şi suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ≤50 mln. lei;
 • activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM;
 • întreprinderea menţine evidenţă contabilă și prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • se conformează cu actele și standardele legale privind protecţia mediului și cu principiile de evaluare a impactului asupra mediului.

Prioritate vor avea întreprinderile ce vor demonstra, la etapa de evaluare, un impact pozitiv privind crearea locurilor de muncă şi generarea veniturilor

Activități eligibile
 • producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice (cu excepţia viţei de vie soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea semințelor şi a materialului săditor pomi-legumicol și viticol (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului;
 • culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • construcţia serelor;
 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).
Activități neeligibile
 • refinanțarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcția caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor.

* Beneficiarii de credite vor putea procura maşini agricole la mâna a doua cu condiţia că furnizorul va confirma că echipamentul este în deplină funcţionare.

Suma  împrumutului  Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL sau EURO.
Contribuția proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 25% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.
Termenul de acordare
 • Activitățile de producere - până la 5 ani;
 • Activități de procesare şi plantații multianuale - până la 8 ani.
Perioada de grație
 • Activitățile de producere - până la 2 ani;
 • Activități de procesare şi plantații multianuale - până la 4 ani.
Contribuția instituției financiare

Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 20% din suma totală a creditului solicitat. Contribuția Instituției Financiare se poate utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant.

Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare stabilită de DLC este:

 •    MDL – 10,90%
 •    USD – 4,85%
 •    EURO– 4,85%
Instituții financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCreditBank”S.A.
Tinerii antreprenori
Beneficiari

Întreprinderile fondate şi administrate în totalitate de tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, ce au vârsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 şi 35 ani inclusiv pentru bărbați și 18-40 ani inclusiv pentru femei, şi care corespund următoarelor cerinţe:

 • întreprinderea este înregistrată în zona rurală, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, şi dispune de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurareaactivităţii de afaceri;
 • menţine evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă la timp rapoartele financiare standard;
 • corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM;
 • corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.
Activități eligibile

Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit:

 • producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și câmp deschis,
 • plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice (cu excepţia viței de vie soiuri tehnice,
 • tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);

*pentru procurarea unui tractor specializat în producerea și deservirea culturilor de câmp, tânărul întreprinzător trebuie sa fie înregistrat și să activeze nu mai puțin de un an de la data aplicării)

 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol și viticol (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • construcția serelor;

*procurarea ramelor de seră, a construcțiilor de montaj va fi posibilă doar cu condiția că acestea să fie furnizate de companii specializate de construcție a serelor, sau distribuitori oficiali.

 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic);
 • servicii aferente activităților agricole: de reparație a utilajului agricol; de consultanță și marketing pentru fermieri, alte;
 • activități ne-agricole.
Activități neeligibile
 • întreprinderile ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;
 • întreprinderile ce au beneficiat sau are unul din fondatori / administratori beneficiar al PNAET, PARE 1+1, PASET 1, PASET 2;
 • întreprinderile ce au beneficiat sau are unul din fondatori/administratori beneficiar de împrumut cu porțiune de grant din cadrul Proiectului IFAD V;
 • întreprinderile ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic.
 • întreprinderile mixte, cu capital străin.
Suma împrumutului și a grantului Până la 300 000 MDL. inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma solicitată (maximum 120 000 MDL). Pentru proiecte mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 400 000 MDL, însă grantul va rămâne 120 000 MDL. Creditul se eliberează doar în MDL.
Termenii de creditare
 • Până la 5 ani pentru activităţi de producere.
 • Până la 8 ani pentru activităţi de procesare şi plantaţii multianuale.
Perioada de grație
 • Până la 2 ani pentru investiţii pe termen mediu.
 • Până la 4 ani pentru investiţii pe termen lung.
Mijloace circulante Proiectul NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.
Contribuția proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 10% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti,din care pot fi achitate salarii, taxe şi impozite, servicii aferente investiţiei.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se revizuie conform fluctuației ratei de bază a BNM. Stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Dobânda va fi calculată şi achitată doar pentru porţiunea de credit din suma solicitată (adică pentru 60%).

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare stabilită de DLC este (MDL) 10,9%.

Garanții

Pentru asigurarea creditului, beneficiarul va asigura creditul doar pentru porţiunea ce a fi rambursată, respectiv porţiunea de grant nu e necesar a fi acoperită cu gaj.

Valoarea de gaj trebuie să acopere 60% din suma acordată în cadrul proiectului.

Instituțiile financiare

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„FinComBank”S.A.
 • BC„Comerțbank”S.A.
 • BC„ProCredit Bank”S.A.
Servicii financiare pentru membrii AEÎ
Beneficiari

Beneficiari ai acestui proiect (FIDA 6 pentru membrii AEÎ) sunt persoanele fizice şi juridice, membrii AEÎ care desfăşoară activitate de antreprenor în mediul rural şi:

 • intenţionează să dezvolta o afacere, agricolă şi/sau neagricolă, generatoare de venit, bazată pe proprietate privată;
 • sunt cetăţeni ai RM şi sunt implicaţi în activitatea de antreprenoriat;
 • deţin documente de înregistrare, certificate şi licențe la tipul de afacere;
 • desfăşoară activitatea de antreprenor, care corespunde actelor normative şi legislative şi care nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător;
 • sunt de acord să pună la dispoziţia reprezentanţilor Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) la solicitare informaţia despre activitatea pe care o desfăşoară şi să prezinte în perioada de post creditare informaţie despre indicatorii de impact, stabiliţi în rezultatul creditării.
Activități eligibile

Activităţile eligibile în cadrul proiectului cuprind toate activităţile agricole rurale generatoare de venit:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi în câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol şi viticol;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv reproducerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Sortarea, procesarea şi ambalare produselor agricole;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Construcţia serelor noi;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului agro-turistic).
Activități neeligibile

Activităţile şi obiectivele investiţionale ce nu corespund criteriilor de finanţare a membrilor AEÎ în cadrul proiectului FIDA 6 includ:

 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata impozitelor și taxelor;
 • procurarea sau arenda pământului și a imobilului;
 • construcţia caselor de locuit;
 • producerea și comercializare băuturilor alcoolice;
 • jocuri de noroc, case de agrement, baruri, etc.;
 • procurarea pesticidelor.
Suma împrumutului Suma maximă a creditului este de până la 100 000 MDL ceea ce va reprezenta 85% din suma creditului solicitat. Creditul se eliberează doar în MDL.
Termenul de creditare Până la 3 ani indiferent de activitatea eligibilă în cadrul proiectului.
Perioada de grație Indiferent de tipul activității eligibile perioada de grație este de până la 12 luni.
Mijloace circulante Proiectul NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.
Contribuția instituției financiare O componentă definitorie a proiectului FIDA 6 - Servicii financiare pentru membrii AEÎC este contribuţia de cofinanţare din sursele Instituţiei de Microfinanţare. Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 15% din suma totală a creditului solicitată.
Contribuție proprie Participarea în cadrul proiectului este de minim 10% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri materiale
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii stabilită de DLC este MDL – 10,90%.

Instituții financiare participante
 •   Corporaţia de Finanţare Rurală şi AEÎ finanţate de aceasta;
 •   Microinvest  şi AEÎ finanţate de aceasta.