MOREEFF

logo-moreeff-195x56

Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova vă oferă posibilitatea de a vă bucura de beneficiile tehnologiilor energo-eficiente în casele Dvs.! Prin intermediul băncilor locale participante oferim locatarilor/proprietarilor de apartamente şi case, Asociațiilor proprietarilor de apartamente/ Condominiilor, Companiilor de administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice ("ESCO") şi altor companii eligibile din Moldova, împrumuturi şi stimulente investiționale (granturi) pentru a implementa măsuri de eficiență energetică.

 

Beneficiarii Programul MoREEFF este deschis pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice/grupurile de persoane fizice care intenționează să realizeze proiecte eligibile în locuințele şi blocurile de locuit existente, înregistrate legal de către organele competente.
Suma creditului Nelimitat
Termenul creditului Până la 5 ani.
Grant

În cadrul Programului MoREEFF se oferă Stimulente Investiționale (Granturi) în dependență de împrumuturile oferite de Băncile Participante.

Pentru proiectele la nivel de bloc: în conformitate cu termenii şi condițiile Programului MoREEFF, solicitanții creditelor au dreptul de a primi stimulente investiționale (granturi) în proporție de 30% din valoarea totală a creditului MoREEFF eliberat pentru orice proiect la nivel de bloc şi în proporție de 35% pentru proiectele la nivel de bloc care sunt realizate de Asociaţiile Proprietarilor de apartamente şi prevăd măsuri pentru anvelopa clădirii şi sistemele comunale interne.

Pentru proiectele la nivel de locuință: în conformitate cu termenii şi condițiile Programului MoREEFF, solicitanții creditelor au dreptul de a primi stimulente investiționale (granturi) în proporție de 20% din valoarea totală a creditului eliberat de Banca Participantă pentru proiectele la nivel de locuință cu condiţia că fiecare stimulent investițional per măsură eligibilă de eficienţă energetică nu depăşeşte valorile maxime indicate în tabelul de mai jos, iar valoarea totală a Stimulentului acordat unui debitor nu depăşeşte limita de € 6,000.

Solicitanții creditelor trebuie să aplice pentru a primi stimulentul investițional corespunzător după ce au finisat cu succes lucrările proiectului rezidențial de eficiență energetică, finanțat din împrumuturile MoREEFF acordate de către Băncile Participante.

Măsuri de îmbunătățire a eficienței enrgetice Valoarea maxima a stimulentului investițional
Ferestre enrgo-eficiente € 800
Izolarea pereților € 1 000
Izolarea acoperişului € 750
Izolarea podelei € 350
Sobe/boilere pe biomasă energoeficiente € 600
Sisteme solare de încălzire a apei € 1 000
Boilere pe gaz energo-eficient € 600
Sisteme de pompe de căldură €2 000
Sispeme PV inclusive cele integrate architectural (până la 2.0 kWper locuință) €1 800
Valoarea maximă a stimulentului Investițional oferit unui beneficiar: € 6 000

Solicitanții creditelor trebuie să depună o cerere de solicitare a stimulentului investițional la Banca Participantă de la care au luat creditul. La cerere trebuie anexat obligatoriu următorul set de documente:

  • actul de executare a lucrărilor;
  • un document ce confirmă achitarea facturilor;
  • factura în original care conține cel puțin următoarele: data, numele, adresa, numărul de înregistrare a instalatorului/furnizorului eligibil;
  • specificațiile şi detaliile tehnice (inclusiv prețul) ale echipamentelor eligibile instalate;
  • adresa locuinței/blocului de locuit unde tehnologiile eligibile au fost instalate;
  • numele şi adresa debitorului;
  • modul de achitare.

Banca Participantă poate solicita mai multe detalii tehnice sau alte documente suplimentare dacă aceasta se cere în conformitate cu termenii şi condițiile Programului MoREEFF.

Termenii şi condițiile Programului MoREEFF pot fi găsite în contractele de creditare MoREEFF şi în cererile de solicitare a împrumutului/stimulentului investițional, toate disponibile la filialele Băncilor Participante.

Instituțiile financiare participante
  • BC”Moldindconbank”S.A.
  • BC”ProCreditbank”S.A.
  • BC”Moldova-Agroindbank”S.A.
Instalatori eligibili Conform listei publicate pe pagina proiectului  (http://moreeff.info/instalatori-eligibili/)
Expiră la data

30 iunie 2017, iar cererile și documentele pentru finanțare vor fi primite până pe 28 februarie 2017