IFAD VI

logo ifad

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) – Agricultură Conservativă și Lanțuri Valorice

 

 

Tip finanțare 

Granturi / Subvenții

 

Scopul finanțării 

Granturi pentru investiții care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice

 

Beneficiari eligibili 

 • Tineri antreprenori;
 • Autorități Publice Locale (Primării) care doresc să reabiliteze/înființeze fâșii forestiere;
 • Instituții de cercetare și învățământ sau întreprinderi agricole ce practică sau intenționează să aplice principiile agriculturii conservative;
 • Întreprinderi agricole, întreprinderi procesatoare și întreprinderi comerciale care practică activitatea exportului producției agricole cu valoare adăugată;
 • Grupuri de producători în următoarele domenii: producerea strugurilor pentru masă, producerea mierii și derivatelor din miere, producerea legumelor, producerea oviculă, producerea culturilor bacifere și plantelor medicinale.

 

Investiții eligibile 

 • Crearea a 12 școli de câmp pentru fermieri cu loturi demonstrative pentru instruire în domeniul agriculturii conservative;
 • Granturi pentru echipament și tehnică agricolă utilizate în agricultura conservativă;
 • Suport la reabilitarea și înființarea fâșiilor forestiere;
 • Suport la reabilitarea și înființarea învelișurilor cu ierburi;
 • Finanțarea a 2 pepiniere silvice pentru producerea material săditor forestier;
 • Co-finanțare pentru crearea unui laborator agrochimic de analiză a solului, apei și culturilor agricole;
 • Vor fi acordate granturi mici pentru revitalizarea și/sau tehnologizarea liniilor destinate pregătirii producției în raport cu cerințele bine determinate ale piețelor de desfacere.

 

Suma grantului 

Grantul se acordă doar în cazul co-finanțării.

 • Crearea a 12 școli de câmp pentru fermieri: grant în sumă de până la 50 mii USD/lot demonstrativ;
 • Echipament și tehnică agricolă utilizate în agricultura conservativă: granturi în mărime de 10 mii USD. De acest tip de asistență vor beneficia în jur de 100 producători agricoli;
 • Suport la reabilitarea și înființarea fâșiilor forestiere: până la 1200 USD/ha pentru reabilitare și până la 3000 USD/ha pentru înființarea fâșiilor forestiere;
 • Suport la reabilitarea și înființarea învelișurilor cu ierburi: granturi în mărime de 700 USD/ha, dar nu mai mult de 5 ha/beneficiarii privați și 10 ha/beneficiarii publici;
 • Finanțarea a 2 pepiniere silvice pentru producerea materialului săditor forestier: grant în mărime de circa 25 mii USD pentru fiecare pepinieră;
 • Finanțare pentru crearea unui laborator agrochimic de analiză a solului, apei și culturilor agricole: grant în mărime de 95 mii USD (max. 50% din costul total al viitoarei investiții).

 

Alte facilități Instruiri și asistență tehnică gratuită în domeniul agriculturii conservative și dezvoltarea lanțului valoric

 

Finanțator Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD); Fondul Global de Mediu (GEF)

 

Expiră la data 10/30/2020

 

Etapa de dezvoltare a afacerii Începerea afacerii, extinderea afacerii

 

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) – Infrastructură

 

Tip finanțare 

Granturi / Subvenții

 

Scopul finanțării 

Granturi parțiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de reziliență rurală și creștere economică

 

Beneficiari eligibili 

Grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociații, cooperative și alte organizaţii de producători agricoli

 

Investiții eligibile 

Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcția infrastructurii de piață agricolă.

Suma grantului Maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puțin 15%

 

Finanțator Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

 

Expiră la data 10/30/2020

 

Etapa de dezvoltare a afacerii extinderea afacerii

 

Pentru mai multe detalii și consultare: +373 69 602 572; +373 22 210 089; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.