IFAD VII

logo ifad

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

 

 

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) lansat în 2017 are o durată de implementare de 6 ani. Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți.

Bugetul Proiectului constituie 23,7 mln. dol SUA inclusiv:

  • Împrumut IFAD: 18,2 mln. USD (credit de termen lung; urmează a fi acordat Republicii Moldova pe un termen de 25 de ani, cu o perioadă de grație de 5 ani)
  • Grant IFAD: 0,5 mln. USD (grant nerambursabil finanțat de IFAD)
  • Grant ASAP: 5,0 mln. USD (grant nerambursabil din fondul special ASAP al IFAD-lui)

Obiectivul Proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și reducerea sărăciei. Intervențiile proiectului vor viza aspecte de asistență la măsurile structurale aplicate în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice și sporirea competitivității.

Proiectul va contribui la creșterea veniturilor populației sărace din zona rurală și va asigura o creștere a veniturilor fermierilor și întreprinderilor asistate de proiect.

Sunt estimate următoarele beneficii:

  • majorarea productivității și producției globale la nivel de fermă agricolă, datorită asistenței și aplicării măsurilor de diminuare a impactului negativ al schimbărilor climaterice;
  • reducerea costurilor de producere și resturilor vegetale prin extinderea proceselor mecanizate în agricultură și îmbunătățirea accesului la finanțare pentru micii antreprenori și tinerii antreprenori, 
  • sporirea accesului la infrastructura îmbunătățită (drumuri și rețele de aprovizionare cu apa) pentru întreprinderile agricole și populația rurală;
  • creșterea defalcărilor în bugetul local a APL, ca rezultat al majorării volumului taxelor aferente veniturilor mai mari obținute de agenții economici rurali.

Componentele Proiectului

Component 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole: În cadrul acestei componente sunt acordate granturi pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, prin investiții productive în infrastructura rurală și sistemele agricole.

Sub-componenta 1.1: Managementul apelor în contextul schimbărilor climatice și dezvoltarea infrastructurii: Sprijină investițiile în agricultura rurală pentru a elimina blocajele ce apar în procesul de consolidare și extindere a fermelor competitive și a afacerilor agricole rurale, cât și pentru a favoriza adoptarea tehnologiilor climatice inteligente.

Componenta 2: Suport pentru dezvoltare businessului agricol - urmează să fie lansată în curând

Pentru îmbunătățirea accesului la servicii și piețe financiare precum și pentru dezvoltarea zonelor rurale sunt oferite următoarele produse:

Sub-componenta 2.1: Servicii financiare sub formă de credite investiționale pe termen mediu și lung acordate întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor antreprenori precum și împrumuturi pentru micro antreprenori-membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut.

Sub-componenta 2.2: Garanții de credit pentru Întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMMM), în cadrul căreia Guvernul RM va fi asistat de către UCIP-IFAD în crearea Fondului de Garantare a creditelor. Acesta va emite garanții pentru creditele acordate ÎMMM de către instituțiile financiare licențiate.

Sub-componenta 2.3: Suport și asistență tehnică pentru ÎMMM, include o serie de măsuri mici, dar importante, pentru a lărgi și aprofunda impactul altor componente ale Proiectului. Aceasta va include suport și asistență tehnică pentru businessul agricol, tinerii antreprenori și sectorul AEÎ.

 

Pentru mai multe detalii și consultare: +373 69 602 572; +373 22 210 089; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.