Bunuri imobile comerciale

Lista documentelor necesare pentru evaluare:

  • Date despre beneficiarul serviciilor de evaluare:
    • Pentru persoane juridice: denumirea deplină, extras din registrul persoanelor juridice, certificat de înregistrare a persoanei juridice.
    • Pentru persoane fizice: numele şi prenumele beneficiarului, contacte telefonice, codul personal, seria  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinul de identitate.
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de arendă, certificat de privatizare)
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei comerciale (contract de vânzare-cumpărare, titlul, contract de arendă)
  • Planul  construcţiei în întregime şi Planul pe nivele
  • Planul cadastral al lotului de teren
  • Extras din Registrul Bunurilor imobile
  • Certificat de confirmare a valorii de bilanţ
  • Dosarul cadastral

 

Termenul de efectuare a raportului de evaluare: 2-4 zile lucrătoare din momentul inspectării bunului.